Почетна страна Контакт А+ A-

Поштовани корисници,

обавештавамо Вас да је почетак контроле наплате паркирања од 04.05.2 ...

Поштовани корисници,

обавештавамо Вас да је одлуком Градског већа града Шапца и Штаба за ...


ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЋАЊЕ МЕСЕЧНИХ КАРАТА ЗА СТАРЕ-ПО ...


Поштовани корисници,

обавештавамо Вас да у складу са мерама Владе Републике Србије у борб ...


Обавештавамо кориснике наших услуга да се контрола наплате паркирања неће вршити у петак 15.02.2020. ...


О нама

Делатност

Основна делатност предузећа су услуге у друмском саобраћају (63214). На овај начин делатност предузећа формулисана је у Одлуци о оснивању коју је Скупштина општине Шабац донела на седници у марту 2002.године. Формирање овог предузећа у највећој мери било је условљено развојем града, повећањем степена моторизације и растом животног стандарда, односно повећањем броја аутомобила. Услед свега тога указала се потреба за увођењем комуналног реда на јавним површинама, за њиховим уређењем и привођењем намени – што је практично значило формирање паркинг зона, одређивање услова паркирања, обележавање паркинг места, наплату паркирања и одржавање успостављеног реда. Управо са циљем обављања комуналне делатности од општег интереса – управљањa, коришћењa и одржавањa јавних паркиралишта на теритотији града Шапца, као и одношења и чувања непрописно паркираних аутомобила са јавних површина, Скупштина општине Шабац формирала је Јавно комунално предузеће „Паркинг Шабац“.

Поред наше основне делатности, увођења комуналног реда, великог удела имамо и у повећању безбедности  у сабраћају. О утицају ЈКП „Паркинг Шабац“  на безбедност саобраћаја говоре и  подаци по којима је узрок саобраћајних незгода услед непрегледности због непрописно паркираних аутомобила занемарљив, а у подручју основних и средњих школа једнак нули.

Имајући у виду основне делатности, наше предузеће ангажовано је на следећим пословима:

  • стално унапређење у области паркирања на подручју градске управе Шапца
  • уређивање и обележавање паркиралишта
  • наплата паркирања
  • уклањање непрописно паркираних аутомобила у сарадњи са другим службама